Kristiansand: Boligsosial konferanse 2017

Start: 04. april 2017 11:00
Slutt: 05. april 2017 13:00
Sted: Thon Hotel Sørlandet, Sørlandsparken
Pris: Gratis

Programmet for årets konferanse tar utgangspunkt i nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, «Bolig for Velferd» mål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

Målgruppen for konferansen er: Alle som arbeider med boligsosialt- og sosialt arbeid på kommunalt og statlig nivå, samt brukerorganisasjoner. Formålet med konferansen er å gi kompetanseheving innenfor boligsosialt- og sosialt arbeid. 

Påmeldingsfrist: 15.03.2017

Påmelding og nærmere informasjon om konferansen finner du her

Arrangør: Husbanken sør, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder.

Konferansen er gratis, men reisekostnader må dekkes av den enkelte. Påmelding er bindende, ved manglende fremmøte blir konferansekostnader fakturert.
Det er plass til 100 deltakere. Arrangørene forbeholder seg retten til å prioritere hvis det blir fullt.

Kontaktperson i Husbanken:
(for spørsmål om påmelding, se kontaktinformasjon i påmeldingslenka)

Siv Kløvfjell
Mobil: +47 992 91 572
siv.klovfjell@husbanken.no