Boligkonferanse Østfold 2017

Start: 02. mars 2017 09:00
Slutt: 02. mars 2017 15:00
Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Østfold, Gamle Tindlundvei 3, 1718 Greåker
Pris: gratis
Påmeldingsfrist: 27. februar 2017 16:00

Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral Østfold ønsker med denne lokale konferansen å styrke samarbeidet mellom dere som tilrettelegger og drifter kommunale boliger, og dere som tildeler og har ansvar knyttet til boligsosiale utfordringer i alle Østfolds kommuner.

Ut fra vårt daglige arbeid og innspill vi har fått, vet vi at det er mange utfordringer i kommunene knyttet bl.a. til befolkningsutvikling, boligmasse med tilgjengelig standard, økonomi, økende behov for omsorg og tilrettelegging.

Vi oppfordrer alle med ansvar og oppgaver innenfor feltet til å delta. Tverrfaglig/tverretatlig deltagelse fra hver kommune er ønskelig for utbytte av konferansen i ettertid.

Målgrupper: Boligkonsulenter, teknisk etat, boligforvaltning, ergoterapitjenesten og andre som jobber med boligsaker i kommunen m.m. 

PROGRAMMET FINNER DU HER