Østfold: Hvordan kan Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral bidra til å løse kommunenes boligutfordringer?

Start: 17. juni 2019 10:00
Slutt: 17. juni 2019 15:00
Sted: Sarpsborg rådhus
Pris: Arrangementet er gratis.

På konferansen vil vi komme inn på hvordan kommunene kan møte boligbehovene innenfor eldrebølgen og fattige barnefamilier ved hjelp av tilbudet fra Husbanken og Hjelpemiddelsentralen.

Kommunene får stadig nye oppgaver og må løse mange sammensatte utfordringer:  
Hvordan skal vi møte eldrebølgen?  
Hvordan kan vi hjelpe barnefamilier ut av vedvarende fattigdom? 
Hvilke konsekvenser får det når Husbankens tilskudd til etablering, tilpasning og prosjektering overføres til kommunerammen fra og med 1.1.2020?

På konferansen vil vi komme inn på hvordan kommunene kan møte disse og andre store boligutfordringer, bl.a. ved hjelp av tilbudet fra Husbanken og Hjelpemiddelsentralen. 

Kommunalt ansatte som jobber med bolig i vid forstand er velkommen til konferansen. Dette kan for eksempel være ansatte ved boligkontor, ergoterapeuter, toppledere og mellomledere, samt de som jobber prosjektrettet i kommunene. I tillegg kan arrangementet være av interesse for kommunale råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Meld deg på i dag og se fram til en interessant og lærerik konferanse. Vi åpner dørene kl 09.30, og så starter det faglige programmet kl 10.00.

Fullstendig program kommer senere.