Tiltaksplan for Bolig for velferd 2017

Tiltaksplanen er utarbeidet av de samarbeidende direktoratene i strategien og forplikter til felles innsats. 

Tiltaksplanen beskriver felles satsningsområder i 2017 med tiltak mellom to eller flere direktorater og andre innsatser som er sentrale for måloppnåelse i strategien. Områder vi vier særlig oppmerksomhet i 2017 er:  
  • sårbare overganger
  • helhetlig boligpolitisk planlegging
  • rammeverk for utvikling og læring i strategien.

Tverrdirektoralt samarbeid om å utvikle Veiviseren, og videreutvikling av bedre styringsinformasjon på det boligsosiale feltet vil fortsatt få prioritet i arbeidet med strategien.

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017 (PDF)