Larvik: Nye boformer og bedre bomiljø

Start: 25. september 2018 11:00
Slutt: 26. september 2018 14:30
Sted: Bølgen kulturhus, Sanden 2 i Larvik
Pris: Dag 1 kr. 580,- dag 2 kr. 495,-
Påmeldingsfrist: 18. september 2018 23:00

Husbanken inviterte til en konferanse der temaet var både utforming av boliger og miljøet omkring dem. Vi fikk mange eksempler fra inn- og utland på nye boligløsninger, og på betydningen av bomiljø og gode bomiljøtiltak. Det var stor interesse for konferansen og over 100 deltakere.

Blant de nyskapende prosjektene vi fikk høre nærmere om, var er det norske Shared Living og det danske Venligbolig +. Vi fikk også en presentasjon av brukerinvolvering gjennom samskaping, i det sosiale boligprosjektet «En U-sving til bedre bolig».

Bomiljøet omfatter både det sosiale og fysiske miljøet rundt oss der vi bor, og er av stor betydning for hvordan folk opplever sin bosituasjon. Dette fikk spesiell oppmerksomhet på den andre dagen av konferansen.

Vi fikk bl.a. høre om fortetting og grønt bomiljø i by (Green House, Oslo) og bygd (Kviteseid), og om kreativ bruk av byrom i Skien (Mosaikk).

Her kan du se programmet

Her er presentasjonene:

Velkommen til konferansen ved Tone Midttun, Husbanken sør

Shared Living : Delte boformer i kostnads- og miljøeffektive bygg ved Katie Hagen, Context AS

Friluftssykehusene ved Kristin Grydeland, stiftelsen Friluftssykehuset, Nicolai Ramm Østgaard, Snøhetta arkitekter og Kjell Rune Lindal, Lindalgruppen

Deltakelse og boform – inspirasjon til gode boligsosiale løsninger ved Arild Eriksen, Fragment AS

Venligbolig Plus - gode, billige og flyttbare boliger som bidrag til integrering og aktivering av sivilsamfunn ved Johan Galster, Venligbolig og We Do Democracy


En U-sving til bedre bolig – sosial innovasjon i et konkret utbyggingsprosjekt ved Bjørn Z. Ekelund, Human-Factors AS

Hva er egentlig bomiljø? ved Anne-Rita Andal, Leieboerforeningen

Bostabilitet og gjennomstrømming, barnefamilier i kommunale boliger ved Kurt Elvegård, NTNU Samfunnsforskning AS

Mosaikk og byplansjefpraktikantene ved Laurie Vestøl, Urban Space Lab og Gabor Magyari, Formberg
FILM om Mosaikk på Vimeo 
FILM om Byplansjefene 

Urbanisering, fortetting og grønt bomiljø i Kviteseid ved Elisabeth Lid, Kviteseid kommune

Tanker om boligen i et fortettingsperpektiv ved Cathrine Vigander, Element arkitekter (presentasjonen publiseres seinere)


Bokvaliteter og boformer for barnefamilier ved Michael Fuller-Gee, Arendal kommune


Fjell 2020 – tjenester og bomiljø ved Lillian Sandbakken Eilertsen, Drammen kommune 

Gábor Magyari er kunstformidler i Formberg Designbyrå. Han har arbeidet med skoleprosjektet og utstillingen «Byplansjefene» i regi av Nasjonalmuseet. I prosjektet trer skolebarn inn i rollen som byplansjefer, viser hvordan de vil bo i fremtiden og kommer med forslag til hvordan vi kan bygge fremtidens byer enda mer menneskevennlige.