Arendal: Husbankkonferansen sør - hvor går boligpolitikken?

Start: 27. november 2019 11:00
Slutt: 28. november 2019 14:00
Sted: Clarion Hotel Tyholmen i Arendal
Pris: se viktige opplysninger nedenfor

Det var stor interesse for Husbankkonferansen sør 2019 i Arendal. Konferansen var fulltegnet med 120 deltakere. Boligpolitiske utfordringer og muligheter, den nye boligmeldingen og erfaringer fra flere kommuner sto på dagsorden. Nedenfor finner du presentasjonene fra konferansen.

Statsråd Monica Mæland innledet konferansen med et innlegg om den nye stortingsmeldingen om boligsosialt arbeid. Hvilket handlingsrom kommunene har for å skaffe boliger til alle var tema dag 2, og eksempler fra kommuner som har lyktes i dette arbeidet ble presentert. "Barna først" ble fremhevet som et viktig tema. Det kom fram mange gode innspill til stortingsmeldingen som oversendes departementet.  

Konferansen ble ledet av regiondirektør Øystein Djupedal. 

Program for konferansen (pdf)

Presentasjoner

 

Viktige opplysninger
Å delta på konferansen var gratis. (Overnatting betales av den enkelte deltaker ved utsjekk fra konferansehotellet, Clarion Hotel Tyholmen (kr. 1 140 for ett døgn)
Påmeldingen var bindende. Ved manglende oppmøte, vil deltaker kunne bli fakturert for påløpte utgifter. (Fristen til å melde seg på konferansen var 10.november).