Arendal: Husbankkonferansen sør - hvor går boligpolitikken?

Start: 27. november 2019 11:00
Slutt: 28. november 2019 14:00
Sted: Clarion Hotel Tyholmen i Arendal
Pris: se viktige opplysninger nedenfor

Husbanken inviterer alle interesserte til Husbankkonferansen sør 2019, der vi setter søkelyset på boligpolitiske utfordringer og muligheter samt formidle gode eksempler. Her vil deltakerne få anledning til å gi sine innspill til den nye boligmeldingen. Konferansen er nå fulltegnet med 120 deltakere.

Dag 1 vil vi sette boligpolitikk i stort på dagsorden, og belyse temaet ut fra Regjeringens og kommunens ståsted. Statsråd Monica Mæland kommer, og den nye stortingsmeldingen om boligsosialt arbeid blir et viktig tema. Dag 2 vil du få høre om hvilket handlingsrom kommunene har for å skaffe boliger til alle. Eksempler fra kommuner som har lyktes i dette arbeidet vil bli presentert.

Her er nettsiden om den nye stortingsmeldingen hvor du kan gi dine innspill.

Konferansen ledes av regiondirektør Øystein Djupedal. 

Program

Onsdag 27. november
Registrering fra kl. 11.00. Lunsj kl. 11.30.
Oppstart kl. 12.15. Slutt kl. 17.30 konferansens første dag. Middag kl.19.30.

 • Regjeringens nye stortingsmelding om boligsosial politikk, ved statsråd Monica Mæland, KMD
 • Hva er vi gode på - og hva ønsker vi oss i den nye boligmeldingen?
  Arendal kommune ved kommunalsjef Geir Skjæveland
  Ringerike kommune ved rådmann Tore Isaksen
  Froland kommune ved ordfører Ove Gundersen
 • Innspill og kommentarer fra salen
 • Husbanken – en samfunnsutvikler, ved Osmund Kaldheim, administrerende direktør

 • Mot et større kommunalt handlingsrom i boligpolitikken? ved Berit Irene Nordahl forskningssjef, OsloMet

 • Finnes det andre måter å bo på? ved Erling Dokk Holm, førsteamanuensis, NMBU

Torsdag 28. november
Oppstart kl. 09.00. Avslutning med lunsj kl. 13.00.

 • Hvordan kan kommunene skaffe boliger til alle? ved Erik Plathe, seniorplanlegger Asplan Viak

 • Bomiljø og sosial bærekraft, ved Anne Skjævestad, PhD-kandidat og seniorrådgiver, Husbanken sør/ Universitetet i Agder

 • Kristiansand kommune, vinner av statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling - hva gjør vi og hvilke planer har vi? ved plan- og bygningssjef Venke Moe
 • Barna først: Hvordan sikre barn i familier med lav inntekt gode boforhold?

  Barna først - nytt perspektiv og konsekvenser for startlånarbeidet, ved Edle Holt, seniorrådgiver Husbanken
  Boligeie styrker barns sosiale arv, ved Glenny Jelstad, rådgiver Drammen kommune
  Hva sier barna? Funn fra intervju med barna i innovasjonsprosjektet "En U-sving til bedre bolig" i Larvik, ved dosent Ellen Andvig, USN
 • Boligpolitisk strategi for Asker - fra plan til gjennomføring, ved Kristine Andenæs, seksjonsleder, Asker kommune

 • Avslutning om Husbankens bidrag framover, ved Øystein Djupedal, regiondirektør 

Programmet legges inn i Husbankens konferanseapp som sendes deltakerne på forhånd. 

Viktige opplysninger
Å delta på konferansen er gratis. 

Overnatting betales av den enkelte deltaker. Betaling skjer ved utsjekk fra konferansehotellet, Clarion Hotel Tyholmen (kr. 1 140 for ett døgn)

Påmeldingen er bindende. Ved manglende oppmøte, vil deltaker bli fakturert for påløpte utgifter. (Fristen til å melde seg på konferansen var 10.november). 

Husbanken forbeholder seg retten til å prioritere antall deltakere fra hvert arbeidssted.

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:
Anita Pettersen – anita.pettersen@husbanken.no   
Lillian Post - lillian.post@husbanken.no 
Åse Marie Landsverk - aase.marie.landsverk@husbanken.no