Drammenskonferansen 2019: Barn i byen

Start: 20. mars 2019 09:00
Slutt: 20. mars 2019 15:30
Sted: Union scene, Drammen
Pris: kr. 3 500,- (Studentpris kr. 600,-)

Innledere er bl.a. Lise Hanghøj fra Århus kommune som skal fortelle om «Generationernes hus», og Teresa Lindholm fra White arkitekter i Stockholm, om involvering av barn og unge i planlegging og gode byområder for barnefamilier.

Drammenskonferansen er en årlig konferanse i samarbeid mellom Drammen kommune, Husbanken, NMBU, NIBR, USN og Insam. Konferansen er en nasjonal arena for boliginnovasjon, og en møteplass for ledere og fagpersoner som arbeider med boligrelatert by-, steds- og eiendomsutvikling i offentlig sektor, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet. Årets aktuelle tema er «Barn i byen».  

Mer informasjon, program og påmelding finner du her på Drammenskonferansens nettside.