Oslo: Bolig er ikke velferd — alene. Med riktig innsats kan alle bo. 

Start: 06. juni 2017 09:00
Slutt: 06. juni 2017 16:00
Sted: Vika kino, Ruseløkkveien 14, Oslo
Pris: 500 kroner, påmeldingen er bindende.
Påmeldingsfrist: 30. mai 2017 15:00

Ett av målene i strategien "Bolig for velferd" er en mer helhetlig og effektiv innsats for å reduserer bostedsløshet. Konferansen har derfor en særlig oppmerksomhet rettet mot bostedsløse med rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Resultatet fra kartleggingen av bostedsløse i 2016 er klar og vil bli lagt fram denne dagen.  

Politisk og administrativ ledelse, virksomhetsledere og operativt ansatte i kommunene, Nav og direktoratene, samt bruker- og interesseorganisasjoner inviteres til en dag med aktuelle innlegg og paneldebatter.

Konferansen blir streamet.

Programmet for dagen er nå klart og ligger her. 

bilde av teaser til samling 06. juni 

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Kriminaldirektoratet og Husbanken som inviterer til arrangementet. Medvirkende kommuner er Halden, Elverum, Hamar og Lillehammer.