Oslo: Bolig er ikke velferd — alene. Med riktig innsats kan alle bo. 

Start: 06. juni 2017 09:00
Slutt: 06. juni 2017 16:00
Sted: Vika kino, Ruseløkkveien 14, Oslo
Pris: 500 kroner, påmeldingen er bindende.
Påmeldingsfrist: 30. mai 2017 15:00

Ett av målene i strategien "Bolig for velferd" er en mer helhetlig og effektiv innsats for å reduserer bostedsløshet. Konferansen har derfor en særlig oppmerksomhet rettet mot bostedsløse med rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Resultatet fra kartleggingen av bostedsløse i 2016 er klar og vil bli lagt fram denne dagen.  

Politisk og administrativ ledelse, virksomhetsledere og operativt ansatte i kommunene, Nav og direktoratene, samt bruker- og interesseorganisasjoner inviteres til en dag med aktuelle innlegg og paneldebatter.

Konferansen blir streamet.

Program og opplysninger om foredragsholderne

bilde av teaser til samling 06. juni 

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet og Husbanken som inviterer til arrangementet. Medvirkende kommuner er Halden, Elverum, Hamar og Lillehammer.