Veiledninger boligrett

   

Kompetansehefte i boligrett
Kompetanseheftet er ment å være til hjelp og støtte for ansatte som jobber med kommunale utleieboliger. Heftet behandler relevante rettsregler på området, og da særlig aktuelle bestemmelser i husleieloven. Heftet er laget av Trondheim kommune 2010.