Kjøp og salg av bolig

Avhendingslova regulerer kjøp og salg av bolig

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål, rundskriv fra Finanstilsynet til forretningsbanker og sparebanker

Forbrukerrådet har egne temasider om

Til deg som vurderer å kjøpe bolig med lavt innskudd og høy fellesgjeld, informasjonshefte utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet

Skatteetaten har mer informasjon om skatt og salg av bolig