Hvordan er det å bo i et nullutslippshus?

Forskeren Thomas Berker tar med seg familien sin og flytter snart inn i et nullutslippshus. Huset skal utjevne byggets CO2-utslipp fra oppføringen, dets materialer og hele levetiden. Huset bygges ved NTNU i Trondheim, og har fått navnet ZEB – living lab.

-Huset er et levende laboratorium. Vi ønsker å variere med ulike beboere. Her skal 15 grupper bo i to uker hver og de skal få ulike oppdrag underveis. Målet er at vi skal finne ut hva som skjer når folk tar i bruk et nullutslippshus, sier Thomas Berker.

Underveis i botiden skal forskere fra ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) blant annet kunne justere innetemperaturen og åpne vinduene i huset.

Skal være som et hjem
Huset er på 100 kvadratmeter og består av et oppholdsrom, to soverom, kjøkken, bad og en hems, og er tegnet av studenter ved NTNUs fakultet for arkitektur og billedkunst.
-Det har vært viktig for oss at bygget skal oppleves som et hjem og skal gi en god følelse, sier Berker.

Forskerne skal teste bruken av hver eneste stikkontakt og lyspunkt i huset, til sammen 23 målere. Men det er ikke bare de tekniske løsningene som skal overvåkes.

-Vi skal studere møtet mellom mennesket og teknologien. Folk gjør andre ting enn det teknologien er ment for. Menneskenes bruk er avgjørende for at boligen kan bli et nullutslippshus, sier han og viser til at mange teknisk like hus har ulik energibruk.

Ulike mennesker, ulik bruk
-Derfor vil vi studere hvordan ulike mennesker bruker huset i sitt hverdagsliv. Og vi vil vite hva er det i hverdagslivet som utgjør en forskjell. Det er en forskjell mellom det folk sier de vil, og det de faktisk gjør. Vi lever nok ikke så bærekraftig som vi gjerne vil. Derfor er det viktig at den teknologiske utviklingen baseres på kunnskap om hva folk faktisk gjør, ikke på hva forskerne tror at folk burde gjøre eller gjør, sier Berker.


Solcellepaneler produserer strøm
De sørvendte skråtakene er dekket av 70 kvadratmeter solceller som skal produsere elektrisitet. I tillegg har huset ei varmepumpe som kombineres med solfangere for både romoppvarming og oppvarming av varmtvann. Huset vil produsere overskuddsenergi som leveres til markedet om sommeren, mens om vinteren må strøm kjøpes på markedet.

I disse dager er huset under oppføring, som har ført til CO2-utslipp både under produksjon og transport av alle byggematerialene. Solcellepanelene skal i løpet av byggets levetid produsere så mye fornybar energi at det utjevner utslippene fra byggingen og i tillegg forsyner boligen med nødvendig elektrisitet. Etter testperioden skal boligen brukes til andre forskningsformål for klimavennlig energi i bolighus. I tillegg til ZEB Living Lab bygges ZEB Test Cell.

Forskningssenteret ZEB er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF som blant annet er støttet av Husbanken med kompetansetilskudd. Husbanken er en av 23 offentlige og private partnere i ZEB.