Slik bygges lavenergihus og passivhus

Lavenergiboliger og passivhus er planlagt ut fra et prinsipp som kalles passiv energidesign. Bakgrunnen er at den mest lønnsomme og miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt. Passiv energidesign beskrives i fem trinn der første trinn er å redusere varmetapet fra boligen og siste trinn er å velge energikilde.Huset NorOne som ligger i Sørum kommune var Norges første sertifiserte passivhus.

Med noen økte investeringer i selve boligen får du effektive energiløsninger som er robust og varer lenge. Byggingen av denne boligtypen setter krav til håndverks-utførelse og har noen arkitektoniske rammebetingelser, men gir boliger med meget lite behov for energi og varmeanlegg i boligen.

Trinn 1 - Reduser varmetapet
Trinn 2 - Effektiviser EL-forbruket
Trinn 3 - Utnytt solenergien
Trinn 4 - Vis og kontroller energibruken
Trinn 5 - Velg energikilde

Trinn 1- Reduser varmetapet

Ved bygging av lavenergiboliger og passivhus er det første du gjør å redusere varmetapet ved å:

- Bruke som utvendig tetting.

- Bruke (fuktsperre) som innvendig tetting.

- Øke isolasjonstykkelsen i gulv, vegger og tak.

- Ha godt isolerte vinduer og dører, vinduene er boligens svakeste punkter når det gjelder varmetap og 2- eller 3-lags glass med god ramme / karm er viktig.

- Minimere kuldebroene, som for eksempel ved å skille balkong og vegg fra hverandre så kulde fra balkongene ikke kommer seg inn.

Bruk av


Tverrsnitt av vegg


1. Utvendig kledning

2. Utlekting og sløyfer

3.

4. Flexi A-plate

5. Stendere

6. (inntrukket)

7. Utlektet isolasjon

8. Innvendig kledning


Trinn 2. Effektiviser el-forbruket


Trinn to er å effektivisere elektrisitetsforbruket:


- Termostater og dimming er nyttige hjelpemidler.
- Det er naturlig å velge lavenergibelysning og A-merkede hvitevarer.
- Lavenergiboliger og passivhus har ren og frisk luft fra et balansert ventilasjonsanlegg med en høyeffektiv varmegjenvinner.

Trinn 3. Utnytt solenergien

Fra sola får vi både lys og varme. Dette utnyttes ved:
- En solvent fasade gir boligen daglys og gratis (passiv) oppvarming.
- Solfangere som får varme fra sola og overfører den til varmtvannsbereder og oppvarmingssystemet i boligen gir et verdifullt bidrag.

Trinn 4. Vis og kontroller energibruken

Energibruken kan gå ned hele femten prosent i boligen ved å synliggjøre bruken:

- Med et moderne wattmeter vises energibruken på en enkel måte og beboerne bevisstgjøres.
- Energibehovet er så lavt at en enkel hjemme/borte (dag/natt) knapp som styrer varme, lys og ventilasjon anbefales, det er ikke nødvendig med et avansert styringssystem.


Et wattmeter synliggjør enkelt energi­bruken og bruken kan gå ned hele femten prosent


Trinn 5. Velg energikilde

Til det svært lave energibehovet som gjenstår å dekke i boligen velges til slutt et energieffektivt oppvarmingssystem for romoppvarming og oppvarming av forbruksvann, helst basert på lokale fornybare energikilder:

  • - ved, pellets, briketter
  • Solenergi - Solvarme
  • Varmepumpe - varme fra jord, luft, vann
  • Gass - propan, naturgass
  • Fjernvarme, nærvarme - avfall, biomasse, spillvarme, varmepumpe, gass, olje, elektrisitet
  • Elektrisitet