Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard

Denne rapporten beskriver aktuelle oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard, og ser på hvordan de ulike systemene kan kombineres i ulike typer boliger.

Det er presentert oppvarmingssystemer basert på , varmepumpe, termisk solenergi, gass, fjernvarme og elektrisitet.
Målgruppene for rapporten er boligeiere, utbyggere, boligbyggelag og borettslag.

 

Les hele rapporten