Norsk standard for passivhus og lavenergibygninger

NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Boligbygninger er er kommet i ny utgave og forrige utgave fra 2010 er trukket tilbake.

 

De viktigste endringene fra forrige utgave er:

  • NS 3700 er endret slik at den korresponderer med NS 3701:2012.
  • Tittel er endret fra Kriterier for passivhus og lavenergihus til Kriterier for passivhus og lavenergibygninger.
  • Kravet til varmetapstallet omfatter nå kun bidraget fra transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap.
  • Minstekravet til U-verdier på bygningsdeler omfatter nå kun dører og vinduer.
  • Det er ryddet opp i begrepsbruken knyttet til bolig, småhus, leilighet og boenhet slik at dette korresponderer med NS 3031 og TEK10.

Revisjonen medfører ingen endring i kravet til netto energibehov til oppvarming.

Les mer om standarden her: 
NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger