Hva er et passivhus?

Passivhus skiller seg fra ”vanlige” boliger ved at det stilles vesentlig strengere krav til byggets varmetap, tetting etc. Å bygge et passivhus skal medføre at varmebehovet blir vesentlig lavere. Dette oppnås ved å stille strenge krav til isoleringsgrad (U- verdier) på vegger, gulv, tak, vinduer og dører, og krav til at bygget oppføres med minimale luftlekkasjer og varmelekkasjer (kuldebroer).

Begrepet passivhus gjenspeiler at det i hovedsak benyttes passive løsninger med lang levetid. Fordelene med passivhus er i hovedtrekk et lavt energiforbruk og bedre komfort. Valg av passivhus må ses på som en langsiktig investering.

Totalt energibehov i et passivhus vil ligge rundt 80 kWh/m2 i året avhengig av lokalt klima. Et passivhus oppført med 150 m2 oppvarmet areal vil ut fra dette ha et årlig energibehov på ca. 12 000 kWh i året. Eksempelvis vil det med gjennomsnittlig energipris på 60 øre/kWh, vil årlige energiutgifter ligge rundt 7 000–8 500 kroner eksklusive nettleie.

Hvorfor bygge passivhus

  • Bygningskropp, vindtetting og utforming blir bedre prosjektert og utførelsen krever nøyaktighet, kompetanse og bedre kvalitetssikring.
  • Passivhus vil føre til en vesentlig reduksjon av energibruk, og driftsutgifter.
  • Passivhus er i all hovedsak basert på kjent og robust teknologi. Erfaringer fra Østerrike, Tyskland og Sverige viser også at de stramme kravene til bygningsutførelse er praktisk gjennomførbare uten store kostnadsmessige konsekvenser.
  • Passivhus har kraftig redusert behov for oppvarmingsinstallasjoner. Ofte vil det være tilstrekkelig med kun en radiator eller panelovn i boligen, i tillegg til gulvvarme på bad. Godt isolerte vinduer medfører at varmekilden ikke trenger å plasseres under vindu i forhold til problemet med .
  • Med tanke på en fremtidig usikker energisituasjon og mulig høye energipriser, vil det med stor sannsynlighet bli etterspørsel etter boliger med meget lavt energibehov. Passivhus vil derfor trolig bli svært ettertraktede boliger i fremtidens boligmarked.
  • Ett passivhus vil med stor sannsynlighet få beste energimerke noe som vil øke boligens markedsverdi ytterligere.

Passiv energidesign

Passive energiløsninger har til hensikt å minske dette varmetapet gjennom ulike tiltak på bygningskroppen. Reduser varmetap fra boligen er 1.trinn i passiv energidesign, som totalt består av 5 trinn for å oppnå redusert energibehov.

Trinn 1
Redusere varmetapet fra boligen mest mulig - arealeffektivitet, ekstra isolasjon og
Trinn 2
Redusere elektrisitetsforbruket til lys og utstyr - energieffektive hvitevarer og belysning
Trinn 3
Utnytt solenergi - utnytt passiv solenergi, solskjerming og eventuelt solfangeranlegg til oppvarming av tappevann
Trinn 4
Vis og kontroller energibruken - enkel og lettforståelig tilbakemelding til beboerne på deres energiforbruk.
Trinn 5
Velg effektiv energiforsyning - velg den energikilden som er mest energieffektiv. For eksempel fjernvarme i byene og biobrensel i distriktene.

Kriteriene for passivhus og lavenergihus er fastsatt i NS 3700

Les mer om NS 3700

Fordeler og utfordringer ved å bygge passivhus

Slik bygges lavenergihus og passivhus