Norsk form: Uterom for en billig penge

Eksempelsamling av ulike typer uteromsprosjekter i byer og tettsteder, utarbeidet av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form (2012).

I dag bor ca. 80 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder. Siden 1970 er tettstedsarealet nesten fordoblet, og behovet for å skape gode felles uterom i urbane strøk blir stadig viktigere.

”Uterom for en billig penge” er en samling av ulike typer vellykkede og rimelige uteromsprosjekt i byer og tettsteder i Norge. Eksemplene som blir presentert gir innblikk i hvilke faktorer som har vært utløsende for de enkelte prosjekt, hvilke faktorer som har vært viktige for planleggings- og gjennomføringsprosessen, og hvilke finansieringsmodeller som har vært brukt. Ved å vise eksempler på hva som er mulig å få til på lave budsjett, er ett av formålene med samlingen å inspirere ulike aktører som jobber med stedsutvikling. 
(Kilde: rapporten).

Les mer på sidene til Norsk Form.