Telemarksforsking: Skaper kultur attraktive steder?

Notat om kultur og tilflytting, utarbeidet av Telemarksforsking (2012).

Vil en kommune med mye kultur ha høyere netto innflytting enn en kommune med lite kultur, når andre relevante faktorer er like?

Dette er utgangspunkt for Telemarksforskings notat der man har forsøkt å finne ut om kommuner med mye kultur også er attraktive som bosted. Med denne rapporten ønsker Telemarksforsking å formidle noen ganske oppsiktsvekkende resultater knyttet til kulturens betydning i forhold til stedsutvikling og regional utvikling. Disse resultatene er i strid med rådende oppfatninger, både i politiske miljøer og hos mange som arbeider med stedsutvikling og regional utvikling i praksis, både i Norge og andre steder.

Rapporten viser resultatene fra et antall ulike regresjonsanalyser, der forfatterne har studert kultur sammen med et knippe andre variabler. De har studert forskjellige tidsperioder, gjennomført analyser både av kommune- og regionnivået, og sett på nettoflytting med og uten innvandring. Ingen av analysene viser at kultur har en statistisk signifikant påvirkning på nettoflyttingen.