Tinn kommune: Prøvebo i Hovin

Rapport fra forprosjekt om prøvebolig i Hovin, utarbeidet av Tinn kommune, Hovin utvikling og Context as.

Prosjektet “Prøvebo i Hovin” ble igangsatt våren 2011 som et samarbeid mellom Context as, Hovin Utvikling og Tinn kommune. Målsetting med prosjektet er å bygge boliger i Hovin. Boligene skal gi tilflyttere mulighet til å ”prøvebo” i Hovin og ha så stor fleksibilitet og kvalitet at tilflytteren velger å etablere seg i Hovin.

Boligkonseptet vil ha spesiell relevans i utkant-Norge. Her er den dominerende boligtypen eneboligen, som er lite egnet for å ivareta behovene til befolkningsgrupper utenfor den tradisjonelle kjernefamilien. Ved å kunne tilby boenheter med ulik størrelse, der størrelsen enkelt kan endres, og med muligheten til sosialt samvær, reduseres faren for tradisjonelle utfordringer som ensomhet samtidig som bruken av eksisterende bygningsmasse kan effektiviseres. (Kilde: rapporten)


 

 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.