Planbeskrivelse sentrumsplan for Oppeid

Asplan Viak har på oppdrag fra Hamarøy kommune utarbeidet planforslag for områderegulering av Oppeid sentrum (2010).

Planforslaget ble første gang lagt ut for offentlig ettersyn medio november 2009 til 18.2.2010. Det ble i slutten av høringsperioden arrangert et folkemøte, med godt og bredt oppmøte. Planforslaget vakte stort engasjement og mange nye forslag kom på bordet. Mange av forslagene var konkrete, og viktige. Hamarøy kommune fant det derfor fornuftig å ta noen av disse forslagene inn i planen, og som følge av dette har planen vært ute på en begrenset høringsrunde i tillegg til fastsatte høringsrunder. Planen ble vedtatt i kommunestyrets sak 52/10 den 26.10.2010. (Kilde: rapporten)