Den sosiale byen

En eksempelstudie av deltakende stedsutvikling i seks tyske bydeler utarbeidet av Senter for byøkologi (2010).

Denne rapporten tar utgangspunkt i en studietur som Senter for byøkologi gjennomførte i Tyskland i mars 2009. Hensikten med turen var å studere ulike prosjekter under DEN SOSIALE BYEN (Die soziale Stadt). Den sosiale byen er et føderalt program for samordnet og sektorovergripende områdesatsing i Tyskland.

På studieturen var det fokus på prosjekter som gir gode eksempler på en praksis der idealet om deltakelse i stedsutviklingen er tatt på alvor.