Eldre i sentrum

Utradisjonelle løsninger i forhold til geografisk plassering og utforming av boliger for eldre. Utarbeidet av Norsk form (2010).

Norsk Form har fått støtte fra Husbanken og Helsedirektoratet til å utarbeide en oversikt over omsorgsboliger som bryter med eksisterende praksis.

For å gå nye veier i arbeidet med å imøtekomme morgendagens eldre, er det nyttig å kjenne til andre kommuner som har utviklet nye og utradisjonelle løsninger i forhold til geografisk plassering og utforming av bygget. Norsk Form har fått støtte fra Husbanken og Helsedirektoratet til å utarbeide en oversikt over omsorgsboliger som bryter med eksisterende praksis.

Eksemplene i heftet er forskjellige, og er plukket fordi de ivaretar et eller flere av følgende kriterier; de ligger sentrumsnært, er samlokalisert eller har naboskap til andre virksomheter og fungerer som lokalt møtested. (Kilde: rapporten)