Hundre bursdager i egen bolig

Kronikk om universell utforming og velferdsteknologi i BBL-magasinet (nr 3/2011).

Universell utforming og velferdsteknologi kan bidra til at folk får bo hjemme lenger, høyere alder til tross. Det er budskapet i en kronikk i BBL-magasinet, Bodø Boligbyggelags medlemsmagasin, som kom ut i september 2011.

I følge kronikken kan universell utforming og velferdsteknologi benyttes til å tilrettelegge boliger slik at en aldrende befolkning kan bli boende hjemme så lenge som mulig, selv om hjelpebehov skulle oppstå.

Faksimile av BBL magasinet
20/9 2011