Bygga för seniorer

Hva er egentlig en seniorbolig og hvordan kan den utformes? Bok av arkitekt Kerstin Kärnekull om det å bygge for eldre (2011).

“Bygga för seniorer” av Kerstin Kärnekull er en inspirasjons- og kunnskapskilde for alle som planlegger, bygger eller arbeider med seniorboliger. Det som er viktig for eldre løftes fram og behandles utførlig og gjennom ulike eksempler, sjekklister, rom for rom, både ute og inne.

Mange av tankene og ideene ble presentert av flere foredragsholdere under seminarserien "Seniorboende Vision 2030", men mange av tankene kommer også fra forfatterens egne erfaringer og store engasjement i det som gjør et bomiljø rikt og givende og som "holder livet ut".

Les mer om boken og Kerstin Kärnekull på www.karnekull.se