Husbanken: Underveisevaluering boligsosialt utviklingsprogram

Rapport om programarbeidet i Aust-Agder, Buskerud og Vestfold, utarbeidet av Husbanken Region sør (2012).

Boligsosialt utviklingsprogram innebærer et partnerskap med utvalgte kommuner om å arbeide langsiktig og helhetlig for å løse kommunenes boligsosiale utfordringer. Denne rapporten omfatter programarbeidet i kommunene Drammen, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn og Arendal 1- 1,5 år etter oppstart. Programmet har en varighet på 4-5 år for den enkelte kommune.

Målene med det boligsosiale utviklingsprogrammet er:
1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
2. Økt boligsosial kompetanse i kommunene
3. Økt boligsosial aktivitet i kommunene

Hensikten med rapporten er å beskrive status i programarbeidet, kartlegge utviklingspotensialet for aktørene og gi anbefalinger i det videre arbeidet. Den er utarbeidet av Anita Pettersen, Stein-Roger Westbye og Anne Skjævestad. (Kilde: Rapporten)