IRIS: Ryktet forteller hvor du bor

Rapport om Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere, utarbeidet av IRIS (2012).

Tema for denne forskningsrapporten er forholdet mellom botetthet og integrering for rusmiddelavhengige som leier bolig av norske kommuner. Mer spesifikt undersøkes det hva det betyr for den enkelte leietakers integrering at boligen ligger samlokalisert med andre kommunale boliger eller spredt i ordinært nabolag.

Mange av kommunenes rusavhengige leietakere bor i kommunale boliger som ligger samlet/konsentrert, i bygårder, høy- og lavblokker, egne rekkehusområder, og lignende. Hva som er konsekvensene av slik boligkonsentrasjon, for den rusavhengige så vel som for bomiljøene, har vært lite studert.

Denne studien utforsker nettopp dette spørsmålet, og besvarer følgende problemstillinger: 
1) Påvirker botetthet integrering, i tilfelle hvordan? 
2) Hvordan innvirker ulike typer av botetthet på den enkelte rusavhengigesintegrering? Er det her forskjeller mellom ulike kategorier av rusavhengige?
3) Hvilke dilemmaer og problemer opplever kommuner i arbeidet med bosetting av rusavhengige, med tanke på forholdet mellom botetthet og integrering?
(Kilde: rapporten)


Trykt utgave til utlån i biblioteket.