Porsgrunn kommune: På vei til egen boligkarriere

Mandat og delrapporter for boligsosialt utviklingsprogram i Porsgrunn kommune (2010-2011).

Porsgrunn kommunes boligsosiale programsatsing skal gi vanskeligstilte blant kommunens innbyggere en bedre boligsituasjon. For å oppnå dette, rettes innsatsen mot å bedre bomiljø i kommunale utleieboliger og gi vanskeligstilte tilstrekkelig hjelp til å skaffe egen boligkarriere.

Årsaken til at Porsgrunn ønsket å være med i det boligsosiale utviklingsprogrammet, er tilgangen til mer kompetanse og muligheter til å trappe opp satsingen på boligsosiale oppgaver. Porsgrunns innsats er godt fundamentert fra før. Tross dette er ventelistene på kommunale utleieboliger lange, og overvekten av unge husstander uten bolig øker. Det første delprosjektet i Porsgrunns programsatsing heter «På vei til egen boligkarriere» og handler om større omløpshastighet på kommunale utleieboliger for å redusere ventelistene.

Arbeidet med å bedre bomiljøet i kommunale utleieboliger er også en del av programsatsingen. Dessuten skal Porsgrunn kommune forbedre og styrke kompetansen på tvers i organisasjonen. Behovet for kompetanse i egen organisasjon er kartlagt og tverrfaglige «workshops» er arrangert.


 Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.