På egne ben i Molde og omegn

Rapport fra forprosjekt om boetablering av vanskeligstilt ungdom, utarbeidet av Molde kommune (2013).

Husbanken og Bufetat inviterte i 2011 Molde kommune til å søke om kompetansemidler. Ønsket var å gjøre en bedre jobb med boetablering av barnevernsungdommer som hadde vært i institusjon eller tunge kommunale tiltak. Molde søkte og fikk midler fram til oktober 2013 og senere videreføring fram til juni 2014. Dette er en rapport til Husbanken fra første del av prosjektet (forprosjektet).

Målgruppen for prosjektet var ungdommer (16 til 23 år) i barnevernet som har vært i fosterhjem, institusjon eller omfattende kommunale hjelpetiltak. Styringsgruppa har senere inkludert unge med psykisk helsesvikt og rusvansker.

Valg av mål og strategi gjøres best på basis av et kunnskapsgrunnlag. Prosjektleder Tore Andestad har derfor gått gjennom kunnskapsstatus på områdene boetablering av ungdom, effekter av barnevernstiltak som institusjoner og fosterhjem og kommunalorganisering av hjelpetiltak. Her gjengis kort kunnskap på tre temaområder. Bak i rapporten finnes en referanseliste til en del av de prosjekter som omhandler tiltak for ungdom med store sammensatte vansker. (Kilde: rapporten)

 På egne ben i Molde og omegn

På egne ben i Molde og omegn

Boetablering av ungdom med store og sammensatte vansker

Forprosjektrapport
Molde kommune, 2013

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken