World Wide Narrative: Nye boliger på nye måter

Innovative boligløsninger for unge - en rapport fra Social Innovation Camp Ekspress under Oslo Innovation Week 2012.

Mandag 15. oktober under Oslo Innovation Week ble det arrangert en Social Innovation Camp Ekspress i et samarbeid mellom Husbanken,
Leieboerforeningen, World Wide Narrative og Simula Innovation. Tema var “nye boliger på nye måter” for unge voksne i Oslo.

Ekspresscampen gav et innblikk i en prosess, med deltakere på tvers av sektorer, og sluttbrukere, som ledet til ny lærdom og potensielle
løsninger for fremtiden. Basert på erfaringene og deltakernes involvering fra ekspresscampen handler denne rapporten om unges boligsituasjon i Oslo, og forslag til mulige grep for å øke tilbudet av utleieboliger til unge.
(Kilde: rapporten)