Min egen bolig - retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem

Sommeren 2007 ble to akuttleiligheter på Hamar innredet for å gi husrom til bostedsløse. Det viste seg raskt at de som bebodde hyblene hadde behov for litt mer enn akkurat det å bo. Kompetansetilskuddsrapport fra Kirkens sosialtjeneste (2010).

Det viste seg at beboerne trengte hjelp til ganske mye; hjelp til å finne annonser på ledige leiligheter, hjelp til å overholde viktige avtaler, møter med sine kontaktpersoner i NAV m.m. Dette var noe flere av beboerne ikke maktet alene. Ut fra dette besluttet Kirkens Sosialtjeneste, Hamartiltakene å lage et prosjekt som skulle følge opp de som var innom akuttleilighetene og sørge for at de fikk en god og stabil bosituasjon. 

Prosjekt "Min egen bolig - retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem" skulle hjelpe bostedsløse til å få en god og stabil bosituasjon, og i samarbeid med kommunen arbeidet Kirkens Sosialtjeneste med å få til varige boliger for de med en bakgrunn i rus og/eller kriminalitet.