Innsats mot utkastelser

Sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet færre utkastelser", utgitt av NOVA (2011).

Dette er sluttrapporten fra en omfattende evaluering av «Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser» som Fafo og NOVA har gjennomført i samarbeid på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (det daværende Sosial- og
helsedirektoratet). Hensikten med prosjektet var å utvikle metoder og rutiner for å redusere antallet begjæringer og gjennomførte utkastelser i tre bydeler i Oslo indre øst.

Det er tidligere publisert to rapporter fra evalueringen. Den første dekker prosjektets etablering og oppstart; Trenger du hjelp? (Øverås, Fyhn og Sandlie 2005), mens den andre beskriver og evaluerer prosjektets gjennomføringsfase; Fra kunnskapsbygging til mobilisering av ansvar (Fyhn 2006).

I denne rapporten sammenfattes hovedfunnene fra de to første følgeevalueringene. Videre presenteres resultatene fra en kvantitativ effektevaluering og fra en oppfølgingsstudie av prosjektets langtidsvirkninger. (Kilde: rapporten)