Gode naboer

Om bosetting, oppfølging og forebygging av bostedsløshet - et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens sosialtjeneste og Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten (2010).

Prosjekt Gode Naboer ble opprettet i september 2006 etter at Kirkens Sosialtjeneste, Huset oppfølgingssenter så et behov for gode og trygge boliger med oppfølging for de som kom fra fengsel og institusjon.

Etter en idé- og iverksettingsfase, startet jobben med å finne utleieleiligheter, drive boligskolekurs, sosiale sammenkomster og oppfølging av deltakerne.

Rapporten beskriver prosjektprosessen, målrealisering og erfaringer. Den beskriver veien mot ny innsikt i hvordan målgruppen kan få en god og trygg bosituasjon i en egen egnet bolig, og hvordan man kan hindre
bostedsløshet.

"Vi fant blant annet ut at myten ”Not in my backyard” ikke preget Tromsøs utleiere, men heller et sus av ”hjerterom og husrom”. Flere utleiere holdt sine leiligheter ledig i påvente av innflytting av våre deltakere. De ønsket å engasjere seg sosialt/ frivillig og en av utleierne hadde som prinsipp å ikke be om depositum, men heller styrken i tillit. Prosjekt Gode Naboer gjorde seg bemerket i det boligsosialfaglige feltet, særlig med tanke på våre utprøvinger og erfaringer på det private boligmarkedet. Vi ble blant annet vurdert av juryen for nominasjon til Pris for beste tiltak for bostedsløse." (Kilde: rapporten)