Bosatt startlånsprosjektet 2008-2010

I Husbankens satsning ”På vei til egen bolig” er strategien tydelig i forhold til et ønske om flere varige boligløsninger for vanskeligstilte. Startlån er et av satsningsområdene. Kompetansetilskuddsrapport utarbeidet av Bosatt, Frelsesarmeen (2011).

Bosatt er en oppfølgingstjeneste i Frelsesarmeens rusomsorg region øst som startet sin praksis i 2005. Formålet med oppfølgingstjenesten er å gjøre den enkelte bruker i stand til å bo i egen bolig med individuelt tilrettelagt oppfølging. Målgruppen er bostedsløse/tidligere bostedsløse rusmiddelmisbrukere over 18 år med behov for oppfølging for å mestre sin bosituasjon.

Bosatt er i dag et varig tiltak som i stor grad finansieres gjennom salg av oppfølgingstjeneste til kommuner, hovedsakelig Oslo kommune. Bosatt disponerer i alt 29 egne utleieboliger eid av Frelsesarmeens eiendommer, som leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Bakgrunnen for starlånsprosjektet var et ønske om å videreutvikle modellen for oppfølging til også å ivareta den delen av målgruppen som var i stand til å eie egen bolig gjennom startlån. Prosjektet regner med at hver bruker vil være inne i prosjektet ca 1 års tid, og målsettingen er å ha 6 brukere i prosjektet til enhver tid.

 

 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.