NIBR: Boligsosialt utviklingsprogram i Groruddalen

Foranalyse av fire bydeler i Oslo, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2011).

Oslo kommune med de fire bydelene i Groruddalen, Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, ble tatt opp i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram fra 2010. Som en del av deltakelsen i utviklingsprogrammet har Oslo kommune med de fire bydelene ønsket å få gjennomført en ekstern foranalyse.

Formålet med foranalysen er å styrke kunnskapen om de boligsosiale utfordringene og legge grunnlag for mer målrettede prioriteringer og satsinger. (Kilde: rapporten)