NIBR: Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker og Holmestrand

Foranalyser til kommunenes boligsosiale utviklingsprogram, utarbeidet av NIBR (2012).

Foranalysene skal etablere et kunnskapsbasert utgangspunkt for prioriteringer og handlingsplaner innen kommunenes arbeid med boligsosialt utviklingsprogram, og gi anbefalinger for det videre arbeidet. Med bakgrunn i Nedre Eiker og Holmestrand kommunes boligsosiale status, skal analysene påpeke og konkretisere relevante mulighetsområder for kommunenes videre utvikling av det boligsosiale arbeidet.