NIBR: Boligsosial planlegging og det kommunale plansystemet

Rapport om utviklingen av boligsosiale planer i tre kommuner, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2012).

Rapporten tar for seg utviklingen av boligsosial handlingsplan og relasjonen til det øvrige planarbeidet i kommunene, samt hvordan drift- og investeringskostnader spilles inn mot budsjettarbeidet. Studien har gitt innsikt i kommunenes arbeid med å omstrukturere sin boligmasse og omstille sine tjenester. 

Prosjektet er gjennomført av NIBR på oppdrag fra Husbanken og er basert på studier av tre kommuner, henholdsvis Kristiansund, Steinkjer og Melhus.


 Trykt utgave til utlån i biblioteket.

 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.