Bolig og oppvekst / Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig

Nye Fafo-publikasjoner om konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold (2011).

Fafo-forskerne Inger Lise Skog Hansen og Roy A. Nielsen har sammen med Bjørn R. Lescher-Nuland sett på hvilken betydning vanskelige boforhold kan ha for barns levekår og sosiale inkludering. Rapporten "Bolig og oppvekst" tar for seg barnefamilier som bor i kommunal utleiebolig, og den viser at dårlig bostandard og trangboddhet av mange oppleves å begrense barnas liv.

Det største problemet synes likevel å være belastede bomiljøer med høy konsentrasjon av sosiale problemer. Notatet "Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig" inneholder de kvantitative resultatene fra prosjektet. (Kilde: Fafo)