Kirkens sosialtjeneste: Bo for livet, avd. Huset

Sluttrapport om bosetting med oppfølging, utarbeidet av Kirkens sosialtjeneste (2013).

Hovedmål for prosjekt Bo for livet har vært å bidra til at mennesker med rusbakgrunn får en egnet og varig boligsituasjon. Målgruppen er bostedsløse som ønsker å opprettholde rusfrihet etter rusbehandling eller soning, og som ønsker gode og trygge rammer rundt sin boligsituasjon.

Rapporten består av en innledning om bakgrunn, prosjektets formål, en kort beskrivelse av erfaringene, overføringsverdi og egen nytteverdi. Selve rapporten består av årsrapportene fra 2010, 2011 og 2012, etterfulgt av den eksterne evalueringsrapporten.

Sluttrapport prosjekt Bo for livet, avd. Huset 2010-2012

Sluttrapport prosjekt Bo for livet, avd. Huset 2010-2012

Bosetting med oppfølging

Veronika Hole
Kirkens sosialtjeneste, 2013

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken

 Se også tidligere rapport om prosjekt Bo for livet (2012).