LentSareptas: Arbeid med ungdom

Rapport fra konferansen "Sammen for ungdom 2011" i Oslo, utarbeidet av LentSarpetas i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, NAV og Husbanken (2012).

Målgruppen for rapporten er først og fremst deltakere på konferansene “Sammen for ungdom”. Men den kan også være nyttig for andre som er interessert i temaet ungdom, utdanning, arbeidsliv og bolig, og som kan tenke seg å arrangere liknende konferanser.

Vårt første siktemål er å dokumentere og gjenskape noe av det vi opplevde på de fem konferansene. Du vil finne en oppsummering av det skriftlige arbeidet som ble produsert i gruppene, eksempler på arbeidsmåtene i konferansene og metodikken som ligger til grunn, Appreciative inquiry.

Vårt andre siktemål er at rapporten skal være et ledd i arbeidet med å skape systematisk læring i arbeid med ungdom som faller utenfor utdanning, arbeidsliv og boligmarked. Når mennesker i organisasjoner og instanser snakker sammen om hva som skal til for å lykkes, vil det etter hvert utkrystallisere seg en del suksessfaktorer. (Kilde: rapporten)