Husbankens arbeid med barnehager

Hovedmålet i barnehagepolitikken er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Husbanken gir lån til barnehager. Vi bidrar også med informasjon om hvordan man utformer og etablerer en barnehage.

På barnehagesiden finner du lenker til litteratur, statistikk og noen gode eksempler på barnehager. Du finner også en oversikt over det viktigste rammeverket. Søknad om lån til barnehager behandles ved vårt kontor i Bergen.