Lån til nye barnehageplasser

Husbanken gir lån til nye barnehageplasser. Med barnehage mener vi tilbud som er godkjent etter barnehageloven sine bestemmelser. Likestilt med barnehager er lokaler til skolefritidsordningen.

Husbanken kan gi lån til denne type lokaler hvis de bli brukt  til barnehageformål minst 20 timer i uka.  Kommunen må gi et bindende tilsagn om støtte til drift av barnehagen. Kostnadene til  kommunen må være med i den rullerende økonomiplanen. Både lånsøker og prosjektet må være anbefalt av kommunen.                   

Retningslinjer for lån til barnehager (HB 7.B.4)

Søknadsskjema

Søknad om lån til barnhager og skolefritidsordning (bokmål)

Søknad om lån til barnehagar og skolefritidsordning (nynorsk)