Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Webinar: Startlån til refinansiering

  Kan startlån brukes til å refinansiere boligen for å unngå tvangssalg?

  Sted: Webinar på Teams
 2. Webinar: Barna først – sammen for at alle barn skal bo godt og trygt!

  Husbanken inviterer til nasjonal samling om arbeidet "barna først".

  Sted: Teams, deltakerlenke kommer
 3. Webinar: Digitale tjenester i det boligsosiale arbeidet

  Frokostmøtene i Drammen er avlyst på grunn av Covid-19. Vi inviterer derfor til et webinar, der tjenesteeier Jo Le fra Husbanken presenterer verktøyet boligsosial monitor, og fagdirektør Beate Lofseik forteller om det nye kommunale utleieboligprosjektet.

  Sted: Webinar i Teams
 4. Oslofrokost - hvilken betydning har bostabilitet for barns oppvekst?

  Hva skjer når barn flytter hyppig? Vi setter søkelyset på barns oppvekst og betydningen av bostabilitet. Denne Oslofrokosten arrangeres som webinar.

  Sted: Webinar på Teams
 5. Arendal: Husbankkonferansen sør - hvor går boligpolitikken?

  Det var stor interesse for Husbankkonferansen sør 2019 i Arendal. Konferansen var fulltegnet med 120 deltakere. Boligpolitiske utfordringer og muligheter, den nye boligmeldingen og erfaringer fra flere kommuner sto på dagsorden. Nedenfor finner du presentasjonene fra konferansen.

  Sted: Clarion Hotel Tyholmen i Arendal
 6. Drammenskonferansen 2019: Barn i byen

  Innledere er bl.a. Lise Hanghøj fra Århus kommune som skal fortelle om «Generationernes hus», og Teresa Lindholm fra White arkitekter i Stockholm, om involvering av barn og unge i planlegging og gode byområder for barnefamilier.

  Sted: Union scene, Drammen
 7. OSLO: Tilvisningsavtaler

  Oslo kommune og Husbanken inviterer til en orienteringsdag hvor tema er kommunens erfaringer med tilvisningsavtaler. Målgruppen for samlingen er beslutningstakere i bydelene og andre kommuner i fylkene som betjenes av Husbanken Region øst.

  Påmeldingsfrist: 04.03 - Sted: Velferdsetatens konferanselokaler, Storgata 51