Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 13.01 - Ingen endring av kvalitetskriteriene for grunnlån

  Fra 1. januar 2017 er overgangsordninger for nye energikrav forbi og alle nye byggesaker må følge de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10). De samme energikravene er foreslått videreført i TEK17 som etter planen trer i kraft 1. juli.

 2. 17.11 - Overhalla bolig - sluttrapport og film

  En sliten, kommunal omsorgsbolig i Overhalla har nå fått nytt liv som passivhus, takket være et samarbeidsprosjekt hvor elever i videregående skole stod for oppføringen.

 3. 07.11 - Husbanken trenger hjelp til å telle bostedsløse

  Husbanken har engasjert NIBR til å kartlegge antall bostedsløse personer i Norge, og ber nå statlig og kommunalt hjelpeapparat om bistand i tellinga som skal skje i uke 48.

 4. 04.11 - Sandnes kommune hedret med pris for boligsosialt arbeid

  - Vi er utrolig stolte, sa ordfører Stanely Wirak da han mottok statens pris for boligsosialt arbeid fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 1. november. Sandnes kommune får prisen for sitt langsiktige, strategiske og helhetlige arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

 5. 04.11 - Husbanken og de boligsosiale virkemidlene evalueres

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang evalueringer av Husbankens organisering og de boligsosiale virkemidlene. Kommunesektoren vil bli involvert i arbeidet.

 6. 04.11 - Digital veiviser skal gi flere en god bolig

  - Det er mange statlige aktører som bidrar til at mennesker i en vanskelig situasjon skal få en god bolig. Av og til kan det være vanskelig å finne frem i "jungelen. Derfor lanserer vi nå en digital veiviser som skal gjøre det enklere å gi innbyggerne riktig hjelp, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 7. 21.10 - - Uten Husbanken hadde vi hatt en boligboble!

  Husbanken har fortsatt en betydelig rolle i det norske boligmarkedet. - Uten Husbanken hadde vi hatt en boligboble i Norge, mener strategidirektør Bjørn Johan Pedersen.

 8. 06.10 - Statsbudsjettet 2017

  Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2017.

 9. 23.09 - 98 800 husstander mottok bostøtte i juli

  Antall mottakere av bostøtte sank med 1500 i juli sammenliknet med samme måned i 2015, viser statistikk fra Husbanken.

 10. 21.09 - Internasjonal sølvmedalje for "Sjef i eget liv"!

  16. september mottok Husbanken, Finans Norge, Ungt Entreprenørskap og AVdir sølvmedalje i den internasjonale konkurransen Global Best Award for økonomiprogrammet «Sjef i eget liv» for unge mennesker. Prisen ble gitt i kategorien for innovative og creative partnerskip i Europa.