Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 07.04 - Gamle hus blir gode som nye

  Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70- eller 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape det til moderne arkitektur med bedre bokvalitet? En ny rapport gir svar.

 2. 17.11 - Overhalla bolig - sluttrapport og film

  En sliten, kommunal omsorgsbolig i Overhalla har nå fått nytt liv som passivhus, takket være et samarbeidsprosjekt hvor elever i videregående skole stod for oppføringen.

 3. 07.11 - Husbanken trenger hjelp til å telle bostedsløse

  Husbanken har engasjert NIBR til å kartlegge antall bostedsløse personer i Norge, og ber nå statlig og kommunalt hjelpeapparat om bistand i tellinga som skal skje i uke 48.

 4. 04.11 - Husbanken og de boligsosiale virkemidlene evalueres

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang evalueringer av Husbankens organisering og de boligsosiale virkemidlene. Kommunesektoren vil bli involvert i arbeidet.

 5. 21.10 - - Uten Husbanken hadde vi hatt en boligboble!

  Husbanken har fortsatt en betydelig rolle i det norske boligmarkedet. - Uten Husbanken hadde vi hatt en boligboble i Norge, mener strategidirektør Bjørn Johan Pedersen.

 6. 06.10 - Statsbudsjettet 2017

  Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2017.

 7. 23.09 - 98 800 husstander mottok bostøtte i juli

  Antall mottakere av bostøtte sank med 1500 i juli sammenliknet med samme måned i 2015, viser statistikk fra Husbanken.

 8. 21.09 - Internasjonal sølvmedalje for "Sjef i eget liv"!

  16. september mottok Husbanken, Finans Norge, Ungt Entreprenørskap og AVdir sølvmedalje i den internasjonale konkurransen Global Best Award for økonomiprogrammet «Sjef i eget liv» for unge mennesker. Prisen ble gitt i kategorien for innovative og creative partnerskip i Europa.

 9. 16.09 - Startlånet er blitt mer effektivt til å bekjempe fattigdom!

  Startlånet brukes nå mer til å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet, og er derfor blitt et bedre virkemiddel til fattigdomsbekjempelse, sier Husbankens administrerende direktør, Bård Øistensen.

 10. 29.08 - Slitne boliger får nytt liv

  SINTEF ønsker å inspirere byggenæringen ved å vise fram oppgraderte boliger som har fått både redusert energibruk, et arkitektonisk løft og bedre bomiljø.