Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 07.09 - Masteroppgave med stipend fra Husbanken får pris

  Samfunnsgeograf Pål Oskar Hundebo fra universitetet i Oslo har fått Oslo kommunes pris for beste Oslo-forskning for masteroppgaven «Towards Spatial Assimilation? Neighbourhood Attainment among non-Western Immigrant Descendants in the Oslo Region»

 2. 20.06 - Husbanken gratulerer Asker kommune med Innovasjonsprisen 2017

  Gjennom samarbeid i boligsosialt utviklingsprogram og Bolig for velferd, har Husbanken og Asker kommune de siste årene satt innovasjon på agendaen. Nå belønnes Asker kommune med en velfortjent pris for både mot, innsats og resultater av et godt innovasjonsarbeid.

 3. 07.04 - Gamle hus blir gode som nye

  Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70- eller 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape det til moderne arkitektur med bedre bokvalitet? En ny rapport gir svar.

 4. 17.11 - Overhalla bolig - sluttrapport og film

  En sliten, kommunal omsorgsbolig i Overhalla har nå fått nytt liv som passivhus, takket være et samarbeidsprosjekt hvor elever i videregående skole stod for oppføringen.

 5. 07.11 - Husbanken trenger hjelp til å telle bostedsløse

  Husbanken har engasjert NIBR til å kartlegge antall bostedsløse personer i Norge, og ber nå statlig og kommunalt hjelpeapparat om bistand i tellinga som skal skje i uke 48.

 6. 04.11 - Husbanken og de boligsosiale virkemidlene evalueres

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang evalueringer av Husbankens organisering og de boligsosiale virkemidlene. Kommunesektoren vil bli involvert i arbeidet.

 7. 21.10 - - Uten Husbanken hadde vi hatt en boligboble!

  Husbanken har fortsatt en betydelig rolle i det norske boligmarkedet. - Uten Husbanken hadde vi hatt en boligboble i Norge, mener strategidirektør Bjørn Johan Pedersen.

 8. 06.10 - Statsbudsjettet 2017

  Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2017.

 9. 23.09 - 98 800 husstander mottok bostøtte i juli

  Antall mottakere av bostøtte sank med 1500 i juli sammenliknet med samme måned i 2015, viser statistikk fra Husbanken.

 10. 21.09 - Internasjonal sølvmedalje for "Sjef i eget liv"!

  16. september mottok Husbanken, Finans Norge, Ungt Entreprenørskap og AVdir sølvmedalje i den internasjonale konkurransen Global Best Award for økonomiprogrammet «Sjef i eget liv» for unge mennesker. Prisen ble gitt i kategorien for innovative og creative partnerskip i Europa.