I forbindelse med flytting har vi driftsstans av alle it-systemer fra 31.7 – 3.8.15. Les mer...

Universell utforming - nødvendig for nokon, bra for alle

Universell utforming handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjenge og er brukande for alle.