Byggeskikk

Fra 1. juli 2016 har Direktoratet for byggkvalitet overtatt Husbankens arbeid med byggeskikk, inkludert Statens byggeskikkpris. Fagstoffet om byggeskikk vil bli liggende på Husbankens nettsider i en overgangsperiode.


Gode eksempel

Dælenggata 36 er et eksempel på byreparasjon i praksis, hvor et av byens mange uutnyttede restarealerer er forvandlet til et boligprosjekt med høy arkitektonisk kvalitet.