Slik klager du på et bostøttevedtak

Du kan klage på vedtak om bostøtte dersom du mener at vedtaket bygger på feil opplysninger. Du har 3 ukers frist til å klage etter at du mottak vedtaket.

Slik klager du på et vedtak  

  • Klagen må være skriftlig. Du må oppgi hvilken måned det gjelder, navn, adresse og fødselsnummer. Husk å underskrive klagen. Du må opplyse om hva du mener er feil i vedtaket, og dokumentere opplysningene.
  • Klagen skal du sende til kommunen/bydelens bostøttekontor. Du kan også få hjelp av kommunen til å klage.

Ønsker du å klage på inntektsgrunnlaget som er brukt i beregningen?

Hvis du ønsker å klage på inntektsgrunnlaget som er brukt, skal du fylle ut et eget klageskjema. Det gjør det enklere for deg å gi oss nødvendige opplysninger.

Skjema for klage på inntektsgrunnlaget       bokmål      nynorsk 

Du må søke på nytt

Hvis du ønsker å søke bostøtte for neste måned, må du søke på nytt - det må du gjøre selv om du får medhold i en klage.

Saksgang

  • Kommunen mottar klagen og sjekker at alle nødvendige opplysninger er med. Mangler det informasjon, tar kommunen kontakt med deg.
  • Kommunen sender klagen til Husbanken for behandling.
  • Husbanken fatter vedtak og sender det direkte til deg. Kommunen får også melding om avgjørelsen.
  • Har du spørsmål om vedtaket, må du ta kontakt med kommunen.

Fikk du negativt svar på klagen din?

Hvis du ikke fikk medhold på klagen din, så kan du be om at den blir behandlet av en uavhengig klagenemnd. Det må du gi beskjed om til kommunen/bydelen. Du må gjerne komme med nye opplysninger i saken. Husbanken vil da se på saken en gang til. Hvis Husbanken fremdeles ikke ønsker å omgjøre vedtaket, så vil Husbanken sende klagen til en uavhengig klagenemnd.

Les mer om klagenemnda og saksgangen for klager

Til hovedsiden for bostøtte