Brev bostøtte

Det kommer nye vedtaksbrev for januar 2017. Brevene er under arbeid, og skal sendes ut ca. 16. februar.

Brevene under gjelder tom. desember 2016.


 

Kode

 

Vedtaksmeldinger etter ordinær behandling

 
eV00 Innvilget bostøtte - brukt skatteoppgjøret, avregning pga. misligholdt husbanklån bm  nn
    eV00   Innvilget bostøtte med transport  bm  nn
    eV00   Innvilget bostøtte - brukt faktisk inntekt, ufør med trekk pga. ny overgangsordning bm  
    eV00   Innvilget bostøtte - brukt skatteoppgjøret, ikke godkjent faktisk inntekt/ikke inntektsnedgang bm  nn
eV02     Avslag - ikke støtteberettiget bm  nn
eV03 Avslag - for høy inntekt i forhold til boutgiftene/behovsprøving, brukt skatteoppgjøret, formuetillegg   bm  nn
eV04 Avslag - kravet til boligen ikke oppfylt bm   nn
eV05 Avslag - ikke samsvar mellom opplysningene i søknaden og folkeregisterets opplysninger bm  nn
eV09 Avvist sak - søknaden er ikke behandlet da det mangler opplysninger/dokumentasjon bm  nn 
eV12 Avslag - anslått inntekt for i inneværende år er for høy (over meldepliktsgrensen) bm  nn 
     eV48   Avvist sak - søknaden er ikke behandlet fordi biperson/er ikke er folkeregistrert bm  nn

 

eV09 og eV48 er avvisningsvedtak. Det vil si at Husbanken ikke har behandlet saken, fordi det manglet opplysninger/underskrifter. Søker får i disse brevene beskjed om at de kan rette opp manglene innen 3 uker. Når manglene er rettet, sender Husbanken ut R-vedtak (vedtak for rettet sak). Under er R-vedtakene listet opp.

  Kode     Vedtaksmeldinger etter at en sak er rettet 
   R00  Innvilget bostøtte
   R02        Avslag - ikke støtteberettiget
   R03  Avslag - for høy inntekt i forhold til boutgiftene/behovsprøving
   R04  Avslag - kravet til boligen er ikke oppfylt
   R05  Avslag - ikke samsvar mellom opplysningene i søknaden og folkeregisterets opplysninger
 R09  Avslag - søknaden er ikke behandlet da det mangler opplysninger/dokumentasjon
           

  

 Kode    Personopplysningsbrev    
   PB01       Innhenting av personopplysninger for alle over 18 år   bm   nn 
   PB02    Manglende bipersoner - innhenting av opplysninger  bm  nn